Επικυρωμένες μεταφράσεις

Οδηγία ΑΣΕΠ: Επίσημη μετάφραση πτυχίου

Σε μία εποχή οικονομικής αστάθειας, πολλοί αποφασίζουν να κάνουν μία προσπάθεια για εύρεση εργασίας στο δημόσιο τομέα. Το μέσο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς), να πιστοποιήσουν το επίπεδο της ακαδημαϊκής τους κατάρτισης (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά), να αποδείξουν τη γνώση […]

Μετάφραση από τα Ιταλικά στα Ελληνικά με τρία απλά βήματα

Τα Ιταλικά είναι λατινογενής γλώσσα, ανήκει στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και τη χρησιμοποιούν 70 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ 60 εκατομμύρια από αυτούς την έχουν ως πρώτη γλώσσα. Είναι η επίσημη γλώσσα του Σαν Μαρίνο και του κράτους του Βατικανού αλλά βρίσκεται και στις τέσσερις επίσημες γλώσσες της Ελβετίας. Γενικά, η Ιταλική γλώσσα ακούγεται ευχάριστα, αφού θεωρείται […]

Τι είναι η σφραγίδα της Χάγης APOSTILLE;

Η σφραγίδα Apostille (προφέρεται “ah-po-steel”) είναι μια γαλλική λέξη που σημαίνει πιστοποίηση. Η Apostille είναι η σφραγίδα, όπου ένας κυβερνητικός φορέας  πιστοποιεί τη γνησιότητα των δημόσιων εγγράφων, προκειμένου να γίνoνται αποδεκτά από ένα δεύτερο ξένο κράτος, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίσθηκαν το 1961. Εάν ένα έγγραφο έχει τη σφραγίδα APOSTILLE, τότε μπορεί να χρησιμοποιείθεί […]

Τι είναι επικυρωμένες μεταφράσεις και τι επίσημες μεταφράσεις;

Επικυρωμένες ή επίσημες μεταφράσεις είναι οι μεταφράσεις που πρόκειται να προσκομιστούν σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπως δήμαρχεία, ληξιαρχεία, υπουργεία, εφορίες, πανεπιστήμια, κ.λπ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται ακριβώς για το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά επίσημες μεταφράσεις είναι οι επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή να τις προσκομίσει σε κάποια αρχή, […]

Translate your Content Now

Fast, reliable and cost-effective translation services. Receive the highest quality with fast turnaround from the best professional translators. Order your translation now.

Order Translation